1. Üye olmak 30 saniye!

2012 Ocak Teos 1. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'SMMM' forumundadır ve Demokritos tarafından 6 Ağustos 2012 başlatılmıştır.

 1. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.241
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  SMMM 2012 Ocak Stajyerleri eUSE 1. Değerlendirme Testi Soru ve Cevapları


  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulası üzerinde KDV yer almaz ve indirilecek (iade KDV) KDV olarak dikkate alınamaz.
  B) Yevmiye defterinin geçici vergi dönemlerinde (3 ayda bir) yazılması yeterlidir.
  C) Müstahsil makbuzu mukabili satın alınan ürünlerin ticaret borsalarına tescil ettirilmesi halinde gelir vergisi kesintisi (stopajı) %50 oranında indirimli olarak uygulanır.
  D) Envanter defterinde yalnızca açılış bilançosunun yer alması yeterlidir.
  E) Nihai tüketiciye yapılan satışların iadesi aşamasında düzenlenen gider pusulasındayalnızdfa %5 oranında gelir vergisi kesintisi (stopaj) uygulanmaktadır.


  Muhasebe Fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Nitelikleri aynı olan işlemlerin toplu kaydına olanak sağlar.
  B) Muhasebe fişleri kayıtların kontrolünü basitleştirir.
  C) Muhasebe fişlerinin kullanımı ile ilgili yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
  D) Kasa açıklarının ortaya çıkarılmasını sağlar.
  E) Muhasebe Fişleri kayıtlarda düzen sağlar.


  Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A) Fatura düzenlemek zorunda olanların nihai tüketicilere yaptıkları satışlarla ilgili olarak düzenledikleri faturalarda; müşterinin adı ve soyadı ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur.
  B) Faturanın en az bir asıl üç nüsha düzenlenmesi zorunludur.
  C) İrsaliyeli fatura düzenlenmesi halinde de ayrıca sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur.
  D) Fatura; işi yapan veya malı satan tüccar tarafından düzlenir.
  E) Fatura; malın sevk tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde düzenlenir.


  Aşağıdaki Bilgilerden hangisinin Faturada bulunması zorunlu değildir ?

  A) Seri ve Sıra Numarası.
  B) Faturayı Düzenleyenin Adı ve Soyadı, varsa Ticaret Ünvanı.
  C) Faturanın düzenlenme tarihi.
  D) Ödeme vadesi.
  E) Müşterinin Adı Soyadı , varsa Ticaret Ünvanı.


  Güncel yasal düzenlemeler dikkate alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Fatura ve irsaliyeli faturaların bir ayrım olmaksızın en az 4 nüsha olarak tasdik ettirilerek kullanılması zorunludur.
  B) İşletme defterinin kapanış tasdikinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yapılması zorunludur.
  C) İşletmeler gider ve maliyet oluşturacak tüm kayıtları fatura veya fatura yerine geçen onaylı belgelere dayandırmak zorundadırlar.
  D) Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin noter onaylı olması zorunludur.
  E) Örf ve teamüllere göre belge verilmesi ve alınması mutat olmayan hallerde muhasebe kayıtları için olmazsa olmaz durumda olan belge koşulu aranmaz.


  Sevk İrsaliyesi İle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?

  A) Sevk İrsaliyesinde malın nereye teslim edileceğine ilişkin bilgi bulunması zorunludur.
  B) Sevk İrsaliyesinde malın kime gönderileceği bilgisinin yer alması zorunludur.
  C) Sevk İrsaliyesine fiyat ve tutar yazılması bir zorunluluktur.
  D) Sevk İrsaliyesinin en az 3 (üç) (bir asıl iki örnek) nüsha olarak düzenlenmesi zorunludur.
  E) Malın sevki sırasında mal hareketinin mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburidir.


  Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Fatura en az bir asıl bir örnek düzenlenir.
  B) Sevk irsaliyesi, mal hareketlerinin izlenebilmesi amacıyla tanzim edilir.
  C) Sevk İrsaliyesi en az bir asıl iki örnek düzenlenir.
  D) Faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
  E) İrsaliyeli fatura en az bir asıl dört örnek düzenlenir.


  İhraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında, bir başka ifade ile el değiştirmesinde, alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?

  A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
  B) Tekil aracılık faaliyetleri
  C) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
  D) Finansman aracılık faaliyetleri
  E) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri


  Piyasalar ?.. olarak ikiye ayrılır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Mal piyasaları ? Sermaye Piyasaları
  B) Reel piyasalar ? Mal Piyasaları
  C) Hizmet piyasaları ? Sermaye Piyasaları
  D) Gerçek piyasalar ? Hizmet Piyasaları
  E) Finansal piyasalar ? Sermaye Piyasaları


  İkinci el piyasaların temel fonksiyonlarından biri de ".....?.." dır. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


  A) Alıcıların dilediğinde ellerindeki varlıkları satarak likidite gereksiniminin karşılanması
  B) Şirketlerin özkaynak finansmanını olanağının sağlanması
  C) İlk ihraç maliyetlerinin düşürülmesi
  D) Etkin kâr dağıtımının sağlanması
  E) Sermayenin tabana yayılmasının sağlanması


  Satın almak istedikleri mal, hizmet veya menkul kıymetler için gereken satın alma gücüne sahip alıcılar ile alıcıların talep ettikleri mal, hizmet veya menkul kıymetlere sahip olup da bunları satmak isteyen satıcıların amaçlarını gerçekleştirecek şekilde buluşmalarını sağlayan her türlü ortama ?. denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Reel piyasa
  B) Mal piyasası
  C) Hisse senedi piyasası
  D) Piyasa
  E) Borsa  Kısa vadeli fon arzının ve fon talebinin karşılaştığı piyasalara ".....??" denir. Cümlesinde boş yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Para piyasası
  B) Gerçek piyasalar
  C) İkinci el piyasası
  D) Sermaye piyasası
  E) Birinci el piyasa  Tasarruf sahiplerinin hisse senetlerini almak suretiyle yatırım yaptıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir?

  A) Anonim ortaklık
  B) Yatırım ortaklığı
  C) Hisse senedi fonu
  D) Yatırım fonu
  E) Menkul kıymet fonu


  Aşağıdakilerden hangisi başlıca sermaye piyasası kurumlarından biri değildir?

  A) Derecelendirme Kuruluşları
  B) Darphane
  C) Takas Saklama Kuruluşları
  D) Bağımsız Denetim Kuruluşları
  E) Aracı Kurumlar


  Menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve satışında yapılan aracılık faaliyetlerine ne denir?

  A) İkincil piyasa aracılık faaliyetleri
  B) Finansman aracılık faaliyetleri
  C) Tekil aracılık faaliyetleri
  D) Birincil piyasa aracılık faaliyetleri
  E) Menkul kıymetleştirme aracılık faaliyetleri


  Tasarruf sahiplerinin katılma belgelerini almak suretiyle katıldıkları kollektif yatırım kuruluşlarına ne denir?

  A) Menkul kıymet fonu
  B) Hisse senedi fonu
  C) Anonim ortaklık
  D) Yatırım ortaklığı
  E) Yatırım fonu


  Aşağıdakilerden hangisi pazarlama tanımındaki değişimin gerçekleşmesindeki koşullardan değildir?

  A) Taraflar arasında iletişim olmalıdır
  B) Taraflar değişime istekli olmalıdır
  C) En az iki taraf bulunmalıdır
  D) Tarafların önerileri reddetme hakkı bulunmalıdır
  E) Taraflar değişimin fayda sağlayacağına inanmasa da pazarlama faaliyeti gerçekleşir


  Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin fonksiyonlarından biri değildir?

  A) Üretim fonksiyonu
  B) Pazarlama fonksiyonu
  C) Finansman fonksiyonu
  D) Rekabet fonksiyonu
  E) Yönetim fonksiyonu


  Aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının demografik özelliklerinden biri değildir?

  A) Tüketicilerin yaşa göre dağılımı
  B) Nüfus artış hızı
  C) Tüketicilerin cinsiyet dağılımı
  D) Tüketicilerin satın alma gücündeki dağılım
  E) Tüketicilerin kentlere göre dağılımı


  Bütünleşmiş pazarlama çabaların aşağıdakilerden hangisinin boyutu olarak değerlendirilir?

  A) Yeşil pazarlama anlayışı
  B) Satış anlayışı
  C) Üretim anlayışı
  D) Toplumsal pazarlama anlayışı
  E) Modern pazarlama anlayışı


  Pazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tüketici pazarlarında satınalma işlemini yerine getirenler, örgütsel pazarlarındakilere göre daha ustadırlar
  B) Tüketici pazarlarında alıcı sayısı örgütsel pazarlara göre oldukça fazladır
  C) Tüketici ile alıcı farklı şeylerdir
  D) Bir ülkedeki herkes tüketici pazarlarının bir üyesidir
  E) Tüketici pazarlarında alınan miktar örgütsel pazarlara göre düşüktür


  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel pazarların sınıflandırılmasında kullanılan öğelerden biri değildir?

  A) Kar amacı gütmeyen işletmeler pazarı
  B) Satıcı pazarı
  C) Üretici pazarı
  D) Tüketici pazarı
  E) Hükümet pazarı


  Aşağıdakilerden hangisi pazar tanımı içinde yer almaz?

  A) Teknoloji sağlayanlar
  B) Gerçek alıcılar
  C) Harcayacak geliri bulunanlar
  D) Belirli bir geliri harcama isteği olanlar
  E) Potansiyel alıcılar


  Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerinin sınıflandırılmasındaki öğelerden biri değildir?

  A) Kolayda ürünler
  B) Beğenmeli ürünler
  C) Lüks ürünler
  D) Özellikli ürünler
  E) Aranmayan ürünler


  Tüketicilerle uzun süreli ilişkiler kurulması üzerine dayanan pazarlama felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Veri tabanlı pazarlama
  B) Sosyal sorumluluk pazarlaması
  C) İlişkisel pazarlama
  D) Bütünleşmiş pazarlama
  E) Toplumsal pazarlama


  Y Üretim İşletmesi'nin üretime ilişkin tahmini ve gerçekleşen verileri aşağıdaki gibidir:

  Tahmini Normal Üretim Kapasitesi : 200.000 Direkt İşçilik Saati

  Tahmini Genel Üretim Giderleri Tutarı: 400.000 TL.

  Fiili Çalışma Süresi: 190.000 Direkt İşçilik Saati

  Fiili Genel Üretim Giderleri Tutarı: 394.000 TL.

  Buna göre, işletmenin üretime yüklenen genel üretim giderleri tutarı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) 14.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır.
  B) 14.000 TL Fazla yükleme yapılmıştır.
  C) 6.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır.
  D) 20.000 TL Fazla yükleme yapılmıştır.
  E) 6.000 TL Fazla yükleme yapılmıştır.


  Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetinin bir parçasıdır?

  A) Pazarlama giderleri
  B) Genel yönetim giderleri
  C) Satış giderleri
  D) Malzeme giderleri
  E) Reklam giderleri


  Z Üretim İşletmesi'nin, üretime yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 200.000 TL ve fiili genel üretim giderleri tutarı 207.000 TL'dir. İşletme fazla veya eksik genel üretim giderleri tutarını, satılan mamul maliyeti, mamul ve yarı mamul stokları arasında paylaştırmaktadır. Satılan mamul maliyetine yüklenen tahmini genel üretim giderleri tutarı 120.000 TL'dir.

  Buna göre, işletmenin satılan mamul maliyetine, genel üretim giderleri tutarından ne kadar fazla veya eksik yükleme yapıldığına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) 7.000 TL Eksik yükleme yapılmıştır.
  B) 4.200 TL Eksik yükleme yapılmıştır.
  C) 4.200 TL Fazla yükleme yapılmıştır.
  D) 4.058 TL Eksik yükleme yapılmıştır.
  E) 4.058 TL Fazla yükleme yapılmıştır.


  Stoklar, Özel Maliyetler, Peşin Ödenen Kira Giderleri hangi maliyet türüne örnek olarak verilir?

  A) Tükenmemiş maliyet
  B) Sabit maliyet
  C) Sistematik maliyet
  D) Değişken maliyet
  E) Tükenmiş maliyet


  Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların yükseldiği dönemde en yüksek malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını verir?

  A) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
  B) İlk giren ilk çıkar yöntemi
  C) Son giren ilk çıkar yöntemi
  D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
  E) Basit ortalama maliyet yöntemi


  Aşağıdakilerden hangisi optimum stok düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Satış fiyatı
  B) Alış fiyatı
  C) Sipariş maliyeti
  D) Talep miktarı
  E) Stok bulundurma maliyeti


  Aşağıdakilerden hangisi genel üretim giderlerinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Bazı genel üretim giderlerinin tutarları ancak dönem sonunda belli olur.
  B) Genel üretim giderleri mamullere bir dağıtım anahtarı yardımıyla yüklenir.
  C) Genel üretim giderleri ile mamuller arasında direkt bir ilişki yoktur.
  D) Genel üretim giderleri mamullere doğrudan yüklenebilir.
  E) Genel üretim giderlerinin bazıları değişken bazıları sabit nitelikte olabilir.


  A mamulünün dönüştürme maliyeti 2.500,00 TL, asal maliyeti 3.500,00 TL, direkt ilk madde ve malzeme gideri 2.000,00 TL ise; direkt işçilik giderleri ile genel üretim giderleri tutarları ne kadardır?

  A) Direkt İşçilik Giderleri: 1.250 TL - Genel Üretim Giderleri: 1.250 TL
  B) Direkt İşçilik Giderleri: 500 TL - Genel Üretim Giderleri: 2.000 TL
  C) Direkt İşçilik Giderleri: 1.500 TL - Genel Üretim Giderleri: 1.000 TL
  D) Direkt İşçilik Giderleri: 2.000 TL - Genel Üretim Giderleri: 500 TL
  E) Direkt İşçilik Giderleri: 1.000 TL - Genel Üretim Giderleri: 1.500 TL


  Bir dönemin hasılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış, tükenmiş maliyetlere ne ad verilir?

  A) Gelir
  B) Zarar
  C) Gider
  D) Kar
  E) Harcama


  Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun değildir?

  A) Mehmet Tekin Ticaret
  B) Martı Donatma İştiraki
  C) Metin Gündüz Kollektif Şirketi
  D) Ali Yılmaz Pazarlama A.Ş.
  E) Yıldız İthalat İhracat Limited Şirketi


  Aşağıdakilerden hangisi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kitaplarından değildir?

  A) Taşıma Hukuku
  B) Ticari İşletme
  C) Sigorta Hukuku
  D) Ticaret Şirketleri
  E) Deniz Ticareti


  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ticari işe uygulanacak hükümlerin sırası doğru olarak verilmektedir?

  A) Emredici hükümler-sözleşme hükümleri-genel hükümler-ticari hükümler- ticari örf ve adet
  B) Emredici hükümler-sözleşme hükümleri- ticari hükümler-genel hükümler-ticari örf ve adet
  C) Sözleşme hükümleri-emredici hükümler- genel hükümler-ticari hükümler- ticari örf ve adet
  D) Ticari hükümler-emredici hükümler- sözleşme hükümleri- genel hükümler- ticari örf ve adet
  E) Emredici hükümler-sözleşme hükümleri-ticari hükümler-ticari örf ve adet-genel hükümler


  .....Aldatıcı hareket veya iyiniyet kurallarına aykırı diğer suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali" ne ne ad verilir?

  A) Haksız kazanç
  B) Haksız rekabet
  C) Dürüstlük kuralına aykırı davranış
  D) Hakkın kötüye kullanımı
  E) Ticari rekabet


  Aşağıdakilerden hangisi kullanım amacına göre markalara ilişkin bir sınıflandırmadır?


  A) Kollektif marka-garanti markası
  B) Ticaret markası-hizmet markası
  C) Bireysel marka-ferdi marka
  D) Ferdi marka-kollektif marka
  E) Bireysel marka-garanti markası


  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre ticari işletmenin türleri verilmektedir?

  A) Ticarethane, fabrika, ticari şekilde işletilen diğer müesseseler
  B) Fabrika, iktisadi işletme, ticarethane
  C) Ticarethane, esnaf işletmesi, iktisadi işletme
  D) Ticarethane, esnaf işletmesi, tacir işletmesi
  E) Tacir işletmesi, esnaf işletmesi, iktisadi işletme


  İşletme sahibini hedef tutmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan ad aşağıdakilerden hangisidir?


  A) İşletme adı
  B) Marka
  C) Ticari işletmenin şubesi
  D) Ticaret unvanı
  E) Şahıs ticaret unvanı


  Aşağıdakilerden hangisinin iflası istenemez?

  A) Limited şirket
  B) Adi şirket
  C) Kollektif şirket
  D) Anonim şirket
  E) Adi Komandit şirket

  Aşağıdaki stok değerleme yöntemlerinden hangisi fiyatların düştüğü dönemde en yüksek malzeme stok maliyetini ve en yüksek brüt satış karını verir?

  A) Hareketli ortalama maliyet yöntemi
  B) Son giren ilk çıkar yöntemi
  C) Basit ortalama maliyet yöntemi
  D) Tartılı ortalama maliyet yöntemi
  E) İlk giren ilk çıkar yöntemi


  Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?

  A) Gerçek kişi tacir
  B) Ticari mümessil
  C) Tüzel kişi tacir
  D) Esnaf
  E) Kollektif şirket ortağı


  Aşağıdakilerden hangisinin fatura üzerinde bulunma zorunluluğu yoktur?

  A) Malın veya için nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı.
  B) Düzenleme tarihi itibariyle müşterinin hesap bakiyesi.
  C) Düzenleme tarihi, seri ve sıra numarası.
  D) Müşterinin adı ve varsa ünvanı.
  E) Düzenleyenin adı ve varsa ünvanı.
   
  flz bunu beğendi.
 2. flz

  flz Yeni Üye

  Katılım:
  21 Ağustos 2012
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  diğer bölümlerin cevapları var mı sizde ?
   
 3. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.241
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  Şimdilik yok, ancak zamanı geçmeden önce eklemeye çalışacağız.
   
 4. bursalona5

  bursalona5 Yeni Üye

  Katılım:
  15 Eylül 2012
  Mesajlar:
  1
  Beğenileri:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  kardes cok tesekkurler sayende soruları yapabıldık umarım bı sonrakı sınavıda ekleyebılrsın tekrar cok cok tesekkurler
   
  Gezinen Adam bunu beğendi.
 5. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.241
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38
  Arkadaşlar, sitemize destek olmak için reklamlardan birine bir kere tık atmanız yeterli. Site masrafını çıkaralım ki uzun süre boyunca insanlara bilgiye ulaşmaları konusunda yardım edelim.
   
 6. Demokritos

  Demokritos Yönetici Yönetici

  Katılım:
  19 Mart 2011
  Mesajlar:
  1.241
  Beğenileri:
  6
  Ödül Puanları:
  38

Sayfayı Paylaş

Users found this page by searching for:

 1. Aşağıdakilerden hangisi optimum stok düzeyini etkileyen faktörlerden biri değildir?

  ,
 2. aşağıdakilerden hangisinin fatura üzerinde bulunma zorunluluğu yoktur?

  ,
 3. ihraç edilmiş menkul kıymetlerin alınıp satılmasında bir başka ifade ile el değiştirmesinde alıcı ve satıcı emirlerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen aracılık faaliyetlerine ne denir?

  ,
 4. bütünleşmiş pazarlama çabaların aşağıdakilerden hangisinin boyutu olarak değerlendirilir,
 5. sipariş maliyetleri ile stok bulundurma maliyetleri dikkate alındığında optimum stok düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?,
 6. menkul kıymetlerin ihraç edilmesi ve satışında yapılan aracılık faaliyetlerine ne denir,
 7. Pazarlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez,
 8. muhasebe fişleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?,
 9. Bütünleşmiş pazarlama çabaların aşağıdakilerden hangisinin boyutu olarak değerlendirilir?,
 10. aşağıdakilerden hangisi tüketici pazarlarının demografik özelliklerinden biri değildir?